Algemeen

  • Wij streven er naar om te zorgen dat u binnen 1 week terecht kunt voor een intake-afspraak.
  • Een controle-afspraak kan gemaakt worden binnen een termijn van 2 weken.
  • Een spoedgeval wordt dezelfde dag nog gezien.
  • Informatie over behandelingen in zijn algemeenheid en de te verwachten resultaten en risico's kunt u vinden op het internet via de links op deze website.
  • Informatie over individuele behandelingen over te verwachten resultaten, risico's, tijdsduur, kosten etc., verstrekken wij graag schriftelijk of mondeling ná onderzoek.
  • Offertes voor behandelingen worden gemaakt vanaf 150 Euro.
  • Start van een behandeling geschiedt pas na ondertekening van een door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging
  • Onze debiteurenadministratie besteden wij uit aan Infomedics. U krijgt facturen van uw behandeling via Uwnota.nl. Klik hier voor meer informatie over Uwnota.nl.