Werkwijze/concept

We zijn een middelgrote tandartspraktijk en willen dit graag zo houden.

Wij kiezen voor rust, overzicht, herkenbaarheid, voorspelbaarheid en patiëntvriendelijkheid.

Wij streven er naar dat iedere patiënt zijn "eigen vaste" tandarts heeft, echter
met spoedgevallen, ziekte van de tandarts of vakanties kunnen wij dat niet garanderen.

Onze behandelingen bestaan o.a. uit:

  • De "gewone" tandheelkundige behandelingen
  • Specifieke endodontologische behandelingen (wortelkanaalbehandelingen en pijnbestrijding)
  • Uitgebreide prothetische behandelingen (o.a. uitgebreid kroon- en brugwerk, volledige prothese, " klik"-gebitten)
  • Esthetische tandheelkunde
  • Mondhygiëne

Voor de overige behandelingen die niet in onze praktijk te realiseren zijn verwijzen wij naar gespecialiseerde en gedifferentiëerde collega's zoals kaakchirurg, orthodontist, parodontoloog en implantoloog.

Ook voor overleg zijn deze collega's bereikbaar.

Verder zijn er verwijzingsmogelijkheden naar centra voor bijzondere tandheelkunde, en werken we nauw samen met tandtechnische laboratoria.